Nasze rozwiązania


Nasze rozwiązania dotyczą różnych zagadnień z wielu branż przemysłowych. Poniżej przedstawiamy przykłady wybranych problemów. Z uwagi na złożoność problematyki, która wymaga indywidualnego podejścia do tematu zapraszamy do rozmowy lub spotkanie z nami, aby można było dokładnie poznać Państwa problem i wspólnie ustalić korzystne rozwiązanie.

 

Usuwanie bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach użyteczności publicznej (hotele, szpitale, domy pomocy społecznej itp.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417) nakłada na użytkowników instalacji wodnych w budynkach publicznych: hotelach, szpitalach, basenach, lub mieszkaniach pełną odpowiedzialność za jakość wody pitnej w punktach jej czerpania, a także wprowadza od dnia 1 stycznia 2008 r. obowiązek badania wody ciepłej z budynków zamieszkania zbiorowego i zakładów opieki zdrowotnej w kierunku Legionelli przez SANEPID
Co to legionella
 
Uzdatnianie wody pitnej

Pielęgnacja wody basenowej, regulacja odczynu pH, dezynfekcja, kontrola nad rozwojem glonów, koagulacja

Pot, martwy naskórek, ślina, mocz, ślady kosmetyków oraz treść kałowa – wszystko to jest w wodzie, w której się kąpiemy. To idealne środowisko wodne dla rozwoju rozmaitych mikroorganizmów (bakterii, grzybów i glonów) chorobotwórczych....
Zmiękczanie wody

Ochrona i usuwanie skażeń mikrobiologicznych, biofilmu w instalacjach wody użytkowej; studziennej, chłodniczej i innej

(skażenia bakterią Legionella, Escherichia coli i grupy coli, enterokoki – paciorkowce, bakterie Pseudomonas aeruginosa i inne)
Usuwanie skażeń biologicznych z wody pitnej

Skuteczne utrzymanie higieny i czystości mikrobiologicznej w produkcji i sprzedaży spożywczej

– profilaktyka i usuwanie zagrożeń wywołanych pleśniami i bakteriami: Salmonella, Listeria, Escherichia coli, Pseudomonas. Przestrzeganie odpowiednich standardów higieny kontrolowane jest przez Sanepid oraz Weterynarie.

 

stop skażeniom e-coli i listeria

Optymalizacja kosztów. Zmniejszenie zużycia wody (ścieków) i środków chemicznych.

Nasza współpraca ma na celu obniżenie kosztów, przez zmniejszenie zużycia wody (ścieków), środków chemicznych i higienicznych. Dobór produktu, zastosowanie właściwej technologi mycia i dezynfekcji dostosowanej do profilu Twojej działalności.

 

Zmniejszanie kosztów sprzątania i czyszczenia

Zamgławianie suchą mgłą - skuteczna metoda w dezynfekcji, w utrzymaniu wilgoci i likwidacji uciążliwych zapachów.

Metodą tą skutecznie zlikwidujemy mikroorganizmy chorobotwórcze w pomieszczeniach produkcyjnych, hodowlanych i magazynowych. Zamgławiając pomieszczenia hodowlane np. w hodowli bydła lub drobiu poprawiamy jakość mikrobiologiczną powietrza i likwidacje przykrych zapachów gnilnych. Dzięki zamgławianiu dwutlenkiem chloru zaobserwowano zmniejszenie zachorowalności stada i szybszy wzrost wagi zwierząt.